fbpx

Utställning Tylebäck 90 år

Frivillghet har präglat utvecklingen av Tylebäck. Besök vår utställning Tylebäck 90 år, öppen alla dagar i veckan 09.00 - 17.00.

pub med tält

Tanken på en lägerkurs infördes första gången i Hallands-Nordvästra Skånes landstormsförbunds protokoll den 5 maj 1929 och det uppdrogs åt majoren Claes Livijn och kapten Th Ehrenborg att arrangera densamma. Den 29 november samma år väcktes förslaget om byggandet av en lägerstuga vid Tylösand för att underlätta kursverksamheteten.

Kapten Ehrenborg tog ordentligt fasta på sin uppgift och redan vid sammanträdet den 16 februari påföljande år medförde han skiss och arbetsbeskrivning på en stuga. Förslaget var så lyckat – med undantag för vissa smärre ändringar – att man vid sammanträdet beslutade att omedelbart gå i författning om byggandet. Redan sommaren 1930 stod stugan färdig att tagas i bruk av den första lägerkursen och invigningen ägde rum den 14 juli.

Namnfrågan vållade på sin tid, närmare bestämt under förbundsmötet 1930, stort huvudbry. Förslagen duggade tätt. Bland annat talades om ”Tylemo”, om ”Landstormsstugan vid Tylesand” m.fl.

Det av byggherren kapten Ehrenborg framförda förslaget ”Tylebäck” antogs inte 1930 utan ställdes ”saken på framtiden”.

1931 års förbundsmöte fastställde namnet till ”Tylebäck”.

Annat var ju inte att vänta då såväl byggherren som förvaltaren redan använde namnet i sina handlingar och sålunda genom en mer eller mindre medveten krigslist lyckades få sin vilja igenom.

Källa: Hallands Landstormsförbund 1908 – 1943

Foto: Försvarsutbildarna

Vi använder oss av cookies för att lagra temporär information. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close